Vzhledem k situaci související s pandemií COVID-19 se 5. mezinárodní setkání projektu REWARD, které se mělo konat v Praze, uskutečnilo online.

Během setkání partneři diskutovali o dokončení vzdělávacích modulů. Cílem modulů je poskytnout ženám základní znalosti, aby se mohly stát propagátorkami multifunkčních zemědělských aktivit souvisejících s kulturním dědictvím. Obsah modulů byl inspirován příklady z našich případových studií, které byly shromážděny z partnerských zemích. Rovněž byla vytvořena úvodní videa, která budou použita jako propagační a osvětový nástroj.

Pět vzdělávacích modulů bude zahrnovat následující témata:

– Rozvoj venkova prostřednictvím multifunkčního zemědělství a kulturního dědictví

– Zahájení podnikání v multifunkčním zemědělství

– Řízení multifunkčních zemědělských činností na farmě

– Obchodní komunikace & marketing ve venkovských oblastech

– Slaďování pracovního a osobního života

Vzdělávací moduly budou brzy k dispozici zdarma na naší platformě, a to v angličtině, češtině, francouzštině, polštině, slovinštině a španělštině.

Závěrečné setkání spolu se závěrečnou konferencí by se mělo konat na jaře 2021 a měly by být představeny všechny výstupy projektu.