Zvyšování zaměstnatelnosti žen prostřednictvím podnikatelských aktivit podporujících rozvoj venkova

 

Podívejte se na zprávy o našem projektu

PROJEKT REWARD NA FARMĚ ORELLANA PERDIZ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU REWARD

Cílem projektu je zvyšování zaměstnatelnosti žen prostřednictvím podnikatelských aktivit podporujících rozvoj venkova.

Podnikání bylo identifikováno jako nová příležitost pro ženy nabízet alternativní služby, které rozšíří a diverzifikují rozsah aktivit a jejich roli ve společnosti související se sociálním začleněním, chudobou a hospodářským rozvojem ve venkovských oblastech.

Ženy mají specifickou a posilující roli při rozvoji multifunkčních zemědělských činností. S modernizaci venkovských oblastí někdy dochází tomu, že se ženy ocitnout na okraji. Tento projekt doufá, že pomůže připravit cestu pro nové a integrované podnikatelské aktivity ve venkovských oblastech. Zatímco je zdůrazněn význam zemědělství a jeho přispívání do venkovských oblastí, multifunkční zemědělství je odvětví, které nabízí příležitosti pro začlenění hodnot kulturního dědictví do strategií hospodářské a sociální udržitelnosti venkovských oblastí.

REWARD je projekt programu Erasmus+ a je financovaný EU, jehož zahájení proběhlo v listopadu 2018. Projekt bude analyzovat situaci venkovských žen v Evropě a vytvoří vzdělávací materiály, aby ženám poskytl pomocné nástroje pro řízení široké škály multifunkčních činností související s farmařením a kulturním dědictvím.

Děje se právě teď

The Famigro Award aims to reward the best European rural entrepreneurship project of the year.

The 2020 Edition is now open, and applications should be sent before March 1, 2020.

More information on: http://yfcs.eu/famigro/

#ThrowbackThursday to our partner meeting in 🇸🇮

We visited Andreja Jagodic's farm in which, alongside the agricultural activities, the cultural heritage of the site is maintained by preserving the 200 years old house and promoting traditional kraft through its stone mill museum

R.E.W.A.R.D@REWARD_ERASMUS

🎥 Have a look at what happened during our 3rd partner meeting in Naklo, Slovenia on the 3rd and 4th of October.

#ruralwomen #culturalheritage #ErasmusPlusProject 👩‍🌾

Load More...

 

Naši partneři